fbpx

Fonduri Europene, Proiecte si Dezvoltare

“Finalizarea proiectului „ DOTARE CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AFERENTE PROCESULUI DE PRODUCȚIE LA DMT MARINE EQUIPMENT SA”

“DMT MARINE EQUIPMENT S.A., anunța finalizarea activităţilor proiectului “DOTARE CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AFERENTE PROCESULUI DE PRODUCȚIE LA DMT MARINE EQUIPMENT SA“ , Cod SMIS 115468″

Proiectul fiind finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 9.584.768,24 lei.
Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.513.420,72 lei, din care 3.836.407,61 lei din FEDR.
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 677.013,11 lei.
Contract de Finanțare Nr. 2247/07.06.2018.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii DMT MARINE EQUIPMENT S.A. prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul producției echipamentelor de ridicat și manipulat și diversificarea activității unei unități existente.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Diversificarea activității unei unități în domeniul fabricării echipamentelor de ridicat și manipulat prin:
– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje necesare desfășurării fluxului tehnologic
– Achiziționarea de programe informatice specifice activității întreprinderii
2. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a își dezvolta și menține avantajul competitiv:
– Implementarea serviciului de recertificare de proces specific activității desfășurate în cadrul proiectului (certificarea procesului de fabricare a echipamentelor noi prevăzute în cadrul proiectului)
– Recertificarea sistemului ISO 9001:2015
– Participarea, în calitate de expozant, la un târg internațional de profil
3. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de sanse prin:
– Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic și optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice prin achiziționarea de echipamente noi, performante și mai eficiente energetic (Fierăstrău Automat cu pânză bandă, Mașină de alezat și frezat, Freză) și utilizarea lămpilor LED pentru iluminarea spațiului de producție
– Angajarea a 7 persoane din care 1 persoana din categorii defavorizate
– Includerea persoanelor de sex feminin în echipa de management și implementare a proiectului

Rezultatele proiectului:

1. Dotarea cu active corporale și necorporale (număr):
– 4 active corporale din care: 1 Fierăstrău Automat cu pânză bandă, 1 Masină de alezat și frezat, 1 Freză, 1 proiector LED
– 2 programe informatice specifice activității desfășurate
2. Activități specifice priorității de investiție derulate:
– 1 certificat de proces recertificat
– 1 recertificare sistem ISO 9001:2015
– participarea la un târg de profil din afara României în calitate de expozant
3. S-a angajat personal suplimentar necesar, 7 persoane din care 1 persoana din categorii defavorizate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

– Angajarea 1 persoană din categorii defavorizate
– Dotarea cu active corporale și necorporale: 4 active corporale și 2 programe informatice specifice activității desfășurate
– Servicii specifice: 1 certificat de proces recertificate si 1 recertificare sistem ISO 9001:2015
– 1 participare, în calitate de expozant la un târg de profil din afara României

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dl. Corneliu – Marian Hincu, cu următoarele date de contact: d.matei@dmt-winches.com, tel. 0730/710.788 / 0236/406.006, fax. 0236/464.050.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro

“DOTARE CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE PROCESULUI DE PRODUCŢIE LA DMT MARINE EQUIPMENT SA“ Cod SMIS 115468″

DMT MARINE EQUIPMENT SA, anunţă începerea activităţilor proiectului “DOTARE CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE PROCESULUI DE PRODUCŢIE LA DMT MARINE EQUIPMENT SA“ Cod SMIS 115468”

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 9.584.768,24 lei.
Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.513.420,72 lei, din care 3.836.407,61 lei din FEDR.
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 677.013,11 lei.
Contract de Finanțare Nr. 2247/07.06.2018.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Diversificarea activității unei unități în domeniul fabricării echipamentelor de ridicat și manipulat prin: Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje necesare desfășurării fluxului tehnologic. Achiziționarea de programe informatice specifice activității intreprinderii.
2. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității intreprinderii de a își dezvolta și menține avantajul competitiv: – Implementarea serviciului de recertificare de proces specific activității desfășurate în cadrul proiectului (certificarea procesului de fabricare a echipamentelor noi prevăzute în cadrul proiectului). – Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al responsabilității sociale (SA 8000). Participarea, în calitate de expozant, la un târg international de profil.
3. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse prin:
– Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic și optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice prin achiziționarea de echipamente noi, performante și mai eficiente energetic (Fierăstrău Automat cu pânză bandă, Mașină de alezat și frezat, Freză) și utilizarea lămpilor LED pentru iluminarea spațiului de producție.
– Angajarea a 7 persoane din care 1 persoană din categorii defavorizate cu „vârsta cuprinsă intre 15 și 24 de ani”. Includerea persoanelor de sex feminin în echipa de management și implementare a proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 35 de luni: respectiv de la data 01.02.2017 până la data 15.12.2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Domnul Hîncu Corneliu – Marian, Reprezentant legal, telefon/fax: 0730710788 / 0236464050, e-mail: d.matei@dmt-winches.com .

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Informare si publicitate

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro
Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro

Detalii privind elementele obligatorii de identitate vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.

Anunt Public   

DMT MARINE EQUIPMENT SA, titular al proiectului “CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, PLATFORME BETONATE, IMPREJMUIRE SI DOTARE CU UTILAJE DE PRODUCTIE”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul DMT MARINE EQUIPMENT SA, propus a fi amplasat in extravilan comuna Vanatori, Aviasan, LOT 4/1/4 si LOT 4/1/2, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro sectiunea: reglementari – acordul de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect decizie etapa de incadrare 2018.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16.05.2018.

POS CCE – Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”

Prezentare generala

Program:POS CCE – Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”

Axa Prioritara:“Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”

Domeniul de interventie 1:“Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special al IMM”

Operatiunea:“Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”

Schema de ajutor de stat:“Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii”

Autoritate de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE) – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice, Adresa: Bd. Ion Mihalache nr.15-17 Tower Center, sector 1, Bucureşti, Tel. 031 413 27 08; Fax: 031 314 27 67, Website: http://www.fonduri-ue.ro/

Beneficiar:S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A.
Adresa: Sat Costi, comuna Vânători, Strada Prelungirea Foltanului, nr. 13, judeţul Galaţi
Tel./Fax: +40 236 406 006/+40 236 464 050
E-mail: s.antohi@dmt-winches.com

Titlu Proiect: “CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A. GALATI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

Contract de finantare: Nr. 4m/400.513/7/14.11.2013

Durata de implementare a Proiectului: 19 luni

Data inceperii Proiectului: 15.11.2013

Locatia Proiectului:Romania – Regiunea: Sud-Est – Judetul: Galati – Localitatea: Comuna Vanatori, sat Costi

Valoarea totala a proiectului:2.303.338,75 lei

Valoare totala eligibila: 1.774.163,05 lei, din care:

 •     915.468,13 lei – valoare eligibila nerambursabila acordata din FEDR
 •     149.029,70 lei – valoare eligibila nerambursabila acordata din bugetul national
 •     709.665,22 lei – cofinantare eligibila a beneficiarului

Valoare neeligibila: 529.175,70 lei

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea productivitatii S.C. Dutch Marine Trading DESIGN S.A. Galati prin dezvoltarea la maxim a produselor realizate si prin utilizarea cunostintelor privind cele mai noi tehnologii, favorizand adaptarea produselor si serviciilor oferite la cerintele pietei europene si reducerea decalajelor dintre productivitatea intreprinderilor romanesti si cea de la nivelul Uniunii Europene. Acest obiectiv se incadreaza in obiectivul general al POS CCE in conformitate cu principiile unei dezvoltari durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Cresterea cifrei de afaceri cu 11,59% intr-un interval de 3 ani de la finalizarea proiectului;
 • Crearea de locuri de muncă, respectiv angajarea a 2 persoane noi şi instruirea acestora în scopul utilizării echipamentului achiziţionat prin proiect, de către furnizor;
 • Cresterea productivitatii companiei prin eliminarea subcontractarii in procesul de executie a unor componente (repere) incorporate in echipamentele navale curente;
 • Valorificarea sectorului productiv bazata pe extinderea si modernizarea activitatii, prin achizitionarea a doua strunguri performante pentru producerea componentelor de echipamente;
 • Facilitarea accesului S.C. Dutch Marine Trading DESIGN S.A. pe noi piete prin realizarea de produse superioare calitativ si la un cost cat mai redus. De asemenea, se va reduce si timpul de livrare a echipamentelor produse prin renuntarea la subcontractare;
 • Dezvoltarea companiei in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile si ale standardelor de calitate si de mediu (se va implementa astfel standardul ISO 14001).

Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la atingerea obiectivelor specifice al POS CCE, respectiv “Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv” si “Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor”.

Scopul proiectului consta in largirea si diversificarea gamei de echipamente performante, care utilizeaza cele mai avansate tehnologii si procese inovative. Astfel, prin proiect se doreste producerea in regim propriu a unor componente incorporate in echipamentele navale asamblate de societate si renuntarea la subcontractarea activitatii de productie.

Activitatile proiectului

In cadrul proiectului se desfasoara urmatoarele activitati:

 • Promovarea proiectului finantat de Uniunea Europeana
 • Organizarea si derularea procedurilor de achizitii pentru achizitie de bunuri
 • Angajarea personalului
 • Livrarea, receptia, montajul si punerea in functiune a echipamentelor tehnologice achizitionate
 • Implementarea si certificarea sistemului de management al mediului , ISO 14001
 • Diseminarea rezultatelor proiectului finantat de Uniunea Europeana
 • Management de proiect
 • Pregatirea raportului final si a cererii finale de plata

Echipa de proiect

Echipa S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A.

 

1 Ter Schure Petrus Siebrandus Administrator Manager de proiect
2 Antohi Simona Director economic Manager financiar
3 Trambitaru Liviu Director tehnic Manager tehnic
4 Darie Romica Marian Director cercetare-dezvoltare Manager tehnic
5 Anton Valentin Iulian Sef departament logistica Manager achizitii
6 Matei Dorina Silvia Analist investitii Manager marketing
7 Brat Mirela Economist Manager personal

 

Echipa S.C. TERRA NOSTRA CONSULTING S.R.L.

 

8 Magan Irina Project Manager Manager de proiect
9 Leonte Constantin General Manager Manager financiar
10 Popescu Ionica Project Manager Manager achizitii

 

Informare si publicitate

 

Anunturi demarare proiect

Anunt finalizare proiect

 

Achizitii

 • Achizitie strung CNC
 • Achizitie strung numeric

Rezultatele asteptate

 • Cresterea cifrei de afaceri cu 11,59% intr-un interval de 3 ani de la finalizarea proiectului;
 • Creşterea numărului de angajaţi: crearea a 2 noi locuri de muncă în perioada de implementare a proiectului, şi menţinerea acestora în activitate pe un interval de minim 3 ani de la finalizarea proiectului;
 • Mentinerea celor 67 de locuri de munca existente;
 • Cresterea profitului din exploatare (cu 11,82% in primul an de functionare);
 • Achizitionarea a 2 echipamente tangibile de ultima generatie;
 • Scaderea costurilor pe unitatea de produs datorita diminuarii/eliminarii cheltuielilor cu subcontractarea;
 • Reducerea pierderilor de materii prime si semifabricate;
 • Scaderea timpului de fabricatie prin eliminarea timpilor morti de trimitere a comenzii catre subcontractori;
 • Imbunatatirea pozitiei pe piata si practicarea unor preturi mai avantajoase pentru clienti;
 • Extinderea pe noi piete prin atragerea de noi clienti.
 • Achizitie strung CNC
 • Achizitie strung numeric

 

Date de contact

 

S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A.

Adresa: Sat Costi, comuna Vânători, Strada Prelungirea Foltanului, nr. 13, judeţul Galaţi
Tel. +40 236 406 006
Fax: +40 236 464 050
Website: http://www.dmt-winches.com/
E-mail: s.antohi@dmt-winches.com

CONTACT